FemCap – Cervixpessar för miljö- och hälsomedvetna kvinnor

 
 

Kliniska anvisningar

Den här sidan vänder sig främst till dem som arbetar med preventivmedelsrådgivning, men är informativ även för dig som funderar på att börja använda FemCap.

Kvinnor som lyckas väl med FemCap är de som:

1. varken bör/vill använda hormoner eller kopparspiral
2. har latexallergi, eller inte får det att fungera med kondom
3. är starkt motiverade
4. klarar av att förstå och följa instruktionerna

Kvinnor som inte bör använda FemCap är de som:

1. rent fysiskt inte kan använda det
2. har en aversion mot att röra sig själva genitalt
3. saknar motivation och planeringsförmåga

Kliniska anvisningar

Om kvinnan vill pröva FemCap, börja med en vaginalundersökning och uteslut eventuella missbildningar och infektioner.
Välj storlek på FemCap utifrån den obstetriska historien, samt undersökning av cervix.
  • Liten, 22 mm= aldrig varit gravid (om osäker, gå upp en storlek)
  • Mellan, 26 mm= varit gravid, men ej fött vaginalt ( abort, missfall, sectio)
  • Stor 30 mm= Efter vaginal förlossning

Låt därefter patienten själv studera dvd eller skriven bruksanvisning och sen pröva att sätta in och ta ut det själv.

Kontrollera sen bägge två att FemCap sitter korrekt över cervix, antingen genom att känna med fingrarna, eller sätta i ett speculum halvvägs.

Självklart ska man hjälpa kvinnan att hitta den mest passande preventivmetoden för hennes aktuella livssituation. Väljer hon FemCap är det viktigt att diskutera både för- och nackdelar samt betona vikten av korrekt användning och att ha en back up lösning. Uppmana kvinnan att träna i lugn och ro några dagar hemma och låt gärna en eventuellt pågående preventivmetod överlappa tills hon känner sig säker.

Säkerhet

Den första stora undersökningan av FemCap gjordes på provmodellen och visade en säkerhet på 86,5%. Kvinnorna fick inte se instruktions DVD och nekades akut p piller även om de medgav att de inte använt FemCap vid samlag. Vid en mindre undersökning med den nuvarande, förbättrade ”andra generationens FemCap” var siffran 7,6 graviditeter per 100 kvinnor på ett år.

För att öka säkerheten bör den instruerande personalen betona vikten av korrekt användning vid varje samlag. Samt att man för in nytt pessargel och kontrollerar läget inför varje nytt samlag. Om man inte använde FemCap eller upptäckte att det satt fel, så rekommenderas en back up metod. Akut p-piller eller kopparspiral.